Основни ястия

Основните ястия се приготвят чрез варене, задушаване, печене и пържене или чрез комбинирана топлинна обработка. В зависимост от вида на топлинната обработка те имат различна течна част. Във варените ястия течната част е сравнително най-голяма, в задушените — по-малка, а в печените — най-малка. За пържените ястия и някои печени се приготвят допълнително сосове. Основните ястия се делят на месни и безмесни. Безмесните ястия, за да станат пълноценна храна, се приготвят с добавка на мляко, млечни продукти и яйца. Месните ястия се комбинират с растителни продукти, които се включват в самото ястие или се поднасят отделно като гарнитура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>